Haberler

CEJA makalesi, Sayı 8, Haziran 2014

Avrupa Komisyonu, yeni Süt Piyasası Gözlemevi'nin tanıtımını Nisan ayında yaptı. CEJA'nın (Avrupa Genç Çiftçiler Konseyi) bu ayki makalesinde, Başkan Matteo Bartolini'den bu yeni oluşumdan neler beklenebileceğini özetlemesini istedik.

MF: Süt Piyasası Gözlemevi'nin (MMO) amacı ve arka planı nedir?
MB: Piyasa analizi, kısa vadeli hedefleme raporları ve ekonomi kurulunun olağan toplantıları ile tamamlanan halka açık bir veri şeffaflığı sağlaması tasarlanmıştır. Bu da Komisyonun süt ürünleri piyasasını izleme kapasitesini güçlendirecek ve 30 yıldır kullanılmakta olan süt kota sisteminin 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasının ardından sektörün yeni ortama adapte olmasına yardımcı olacaktır.

Komisyon temsilcisi, bu tür bir gözlemevine ilişkin fikri ilk kez çok sayıda CEJA genç çiftçisinin katıldığı Eylül 2013 Süt Konferansında ortaya atmıştır. Konferansta, sektörün kota sonrasındaki geleceği hakkında görüşmeler yapmak üzere, mandıra çiftçilerinden perakendecilere kadar süt tedarik zincirinden pek çok paydaş bir araya gelmişti.

MF: Süt sektörünün AB'deki önemi nedir?
MB: AB üye ülkelerinin her birinde süt üretimi yapılmaktadır ve tek ürünlü bir sektör olarak AB'nin tüm tarım üretiminin yaklaşık %15'ine karşılık gelmektedir. AB, pek çok süt ürününün özellikle de peynirin peynirlerin lider ihracatçısı olarak dünya süt piyasasında önemli bir aktördür. Bazı üye ülkelerde tarım ekonomisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. AB'nin 2011 yılındaki toplam süt üretimi yaklaşık 152 milyon ton olarak hesaplanmıştır ancak küresel talebin artış göstermesi ve AB kotalarının aşamalı olarak kalkmasıyla birlikte bunun daha da artması beklenmektedir. Süt kotalarının Avrupa'da tartışmalı bir konu olduğu bir sır değildir ve Süt Konferansında oldukça geniş çaplı bir destek görmüş olan öneri de Süt Piyasası Gözlemevi'nin oluşturulmasıydı.

MF: Artan bilgi ve şeffaflık üreticilere ve imalatçılara ne şekilde yardımcı olacaktır?
MB: En azından kısa vadede üretim ve planlama açısından faydalı olacaktır. İşte bu nedenle de CEJA sürece katkı sağlama konusunda son derece heveslidir. Genç çiftçiler, kota sonrası süt rejiminin kendilerini belirgin şekilde etkileyeceğini düşündüğünden bu konuya özellikle ilgi göstermektedir. Bunun nedeni sadece sektörün geçmişinden çok geleceği olmaları değil aynı zamanda mümkün olduğunda genişlemeye ve üretimi arttırmaya yönelik fırsatları yakalayabilecek olmalarıdır.

MF: CEJA'nın katılımı ne şekilde olmaktadır?
MB: MMO ekonomi kurulu, iki CEJA Başkan Yardımcısı dahil olmak üzere süt piyasası paydaşlarından oluşmaktadır. Kurul, oluşturulan veriler üzerinde görüşecek ve bunlara istatistiklerden kolayca sağlanamayan değerli bilgileri ve anlayışı ilave edecektir. MMO toplantılarına, herkesin ulaşılabileceği raporlarda da yer verilecektir. CEJA Başkanlığının tamamı 16 Nisan'daki başlangıç toplantısına katılmıştır. İki temsilcimiz ve Başkan Yardımcılarımız olan İrlanda'dan Alan Jagoe ve Almanya'dan Matthias Daun genç mandıra çiftçileridir. Tecrübeleriyle katkıda bulunmak üzere Kurulun bundan sonraki tüm toplantılarına katılacak, Komisyonu ve diğer paydaşları genç çiftçi bakış açısıyla kendi ülkelerindeki mevcut durum hakkında bilgilendireceklerdir. Bu toplantılardan ilki 27 Mayıs'ta Brüksel'de gerçekleştirilmiştir. Grup içerisindeki diğer paydaşlar arasında kıdemli çiftçilik lobisi olan COPA-COGECA'nın yanı sıra Avrupa Süt Ürünleri Derneği'nin (EDA) endüstri temsilcileri, Eucolait ve Eurocommerce perakende kuruluşunun ticari temsilcileri de yer almaktadır.

MF: MMO'nun çalışmalarına nasıl ulaşılabilir?
MB: Bu temsilcilerin deneyimleri bir araya geldiğinde, mevcut verilerin analizine katkıda bulunacak, süt tedarik zincirindeki farklı bağlantılar arasındaki görüşmeleri canlı tutacak ve süt piyasasının kısa vadede geleceğine yönelik tahminlere katkı sağlayacaktır. Bu verilerin yanı sıra uzman grubun analizi ve görüşlerini de göz önünde bulunduran kısa vadeli MMO raporları da doğrudan MMO web sitesinde yer alacaktır. MMO web sitesi herkese açıktır. Bu nedenle de süt piyasası verileri ve analizinin erişimini kolaylaştırarak, süt tedarik zincirindeki paydaşların daha iyi planlama yapmasını ve bunun sonucunda da yüksek fiyatlar söz konusu olmadan herkesin daha fazla kar etmesini sağlayacaktır. AB süt ürünleri piyasasının önemi düşünüldüğünde, piyasadaki yeni koşullara adapte olabilmelerini sağlamak için önümüzdeki yıllarda üreticilere mümkün olduğunca çok araç sunulması son derece önemlidir.

Web sitesine buradan ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/index_en.htm
Matteo Bartolini veya CEJA ile iletişime geçmek isterseniz, şu eposta adresine posta gönderebilirsiniz: allusers@ceja.eu

Şuraya gidin: Massey Ferguson Küresel Facebook sayfası
Şuraya gidin: CEJA Genç Çiftçiler Facebook sayfası