Haberler

CEJA makalesi, Sayı 7, Mayıs 2014

Avrupa parlamento seçimlerinin çiftçilik üzerindeki etkisi ne olabilir? CEJA'nın (Avrupa Genç Çiftçiler Konseyi) bu ayki sütununda, Massey Ferguson, Başkan Matteo Bartolini ile olası sonuçlar hakkında konuşuyor ve CEJA'nın yeni parlamentoyu hedefleyen son kampanyası ile ilgili olarak bilgi veriyor.

MF: Avrupa seçimleri çok yaklaşmış bulunuyor (22-25 Mayıs). Bu seçimlerle ilgili biraz daha bilgi verip seçimlerin neden önemli olduklarını anlatabilir misiniz?
MB: Avrupa Birliği'nin bir yurttaşı iseniz, o zaman parlamento adaylarından birine oy vermeye yetkilisiniz. Bu seçimlerde, bir sonraki beş yıl boyunca Avrupa Parlamentosu'nda sizi ve bölgenizi temsil etmek üzere 751 parlamento üyesi seçilecek. AB mevzuatının çoğunluğunu değiştirme, onaylama ve reddetme hakkına sahip olacaksınız. Aslında bu yıl üye sayısı 766'dan 751'e düşecek (750 üye ve bir Başkan). 750'nin yüksek bir sayı olduğunu düşünüyor olsanız bile, aslında bu sayı, 500 milyondan fazla yurttaşın temsil edilebilmesi için çok da fazla değil! Henüz seçimin olası sonuçları ile ilgili net bir fikrimiz yok, ancak bu sefer sağa doğru bir kayma olacak gibi görünüyor. Her ne kadar bu durum tarım desteği için çok fazla bir risk oluşturmasa da, AB ile diğer bölgeler arasındaki bir dizi serbest ticaret anlaşması görüşmesi ile ilgili olarak, Avrupalı çiftçiler üzerinde etkisi olabilecek daha muhafazakar bir yaklaşıma neden olabilir.

MF: Avrupa Parlamentosu, bir dizi farklı Komiteden oluşuyor, sizce CEJA için hangisi daha önemli?
MB: En önemlisi Tarım ve Kırsal Kalkınma Komitesi (COMAGRI). COMAGRI'ın halihazırdaki üyelerinin yeni Ortak Tarım Politikası (CAP) üzerine büyük bir etkisi var; bu nedenle, bu komite, Avrupalı çiftçiler üzerinde önemli ve doğrudan bir etkisi olan AB politikasını ve karar alma süreçlerini etkileyebilir. Parlamento'nun özellikle tarım alanındaki gücünü sağlamlaştıran ve AB karar alma süreçlerinde 2009 yılında yapılan yapısal değişikliklerden yana durum bu şekilde.

MF: Parlamento'nun gücündeki artışın bu duruma nasıl bir etkisi oldu?
MB: Tarım, son reformlarla birlikte ilk kez "birlikte karar alma" olarak adlandırılan bir sürecin parçası oldu. Aslında, birlikte karar alma, karar alma süreçlerinde Parlamento ve Konsey'e eşit ağırlık veriyor ve de Parlamento'nun güçlerini arttırıyor. Bu durum, son CAP reformu sırasında Avrupa Konseyi ile sıkı ilişkiler içine girip sert bir tartışma yürüterek etkisinin arttığını kanıtlayan COMAGRI üyeleri tarafından da teyit edilmiş oldu. Parlamento, bir dizi konu ile ilgili olarak Konsey'in etki alanındaki önemli bir zemini kendine çekti; özellikle de bir önlemin Parlamento tarafından desteklenip Konsey tarafından desteklenmediği genç çiftçiler alanında. Buna rağmen, önlem şu anda nihai yönetmeliklerde bulunuyor. Bu durum, gerçek ve pratik bir sonuç; ayrıca sorunumuzu Avrupa arenasında vurgulamanın neden önemli olduğunun da altını çiziyor.

MF: Bize yeni kampanyanızdan söz edebilir misiniz
MB: Mayıs ayının sonunda seçilecek yeni Parlamento'yu hedefleyen bir kampanya başlattık. CEJA'nın daha önce ilişki kurduğu parlamento üyelerinin yanı sıra bazıları Tarım Komitesi'nde bulunan pek çok yeni üye de parlamentoya girecek. Tüm bu üyelerin Avrupa tarımının içinde bulunduğu ve bugün genç çiftçilerin yollarının önünde duran demografik krizden ve sorunlardan haberdar olmaları gerekiyor. Bu şekilde, Avrupa'nın geleceğinde yüksek kaliteli ve güvenli yiyeceklere sahip olmanın yanı sıra, hem üreticiler hem de tüketiciler için Avrupa'da daha iyi bir gıda tedarik zinciri sağlamak için çalışabilirler. Üçte biri 65 yaş üstünde bulunan Avrupalı çiftçilerin yalnızca %7'sinin 35 yaşın altında olduğunu herkese hatırlatmak gerekir.

MF: CEJA üyeleri bu kampanyaya nasıl katılıyor?
MB: CEJA üyeleri - tüm AB'den genç çiftçiler - kendi perspektiflerinden AB tarımının durumunu anlatan videolar kaydediyorlar. Önlerinde duran zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelebilmek için parlamento üyelerinden beklentileri de dile getiriliyor. Brüksel CEJA sekreterliği, çekilen videoları parlamento üyelerine aktarmak ve sorulan sorulara yanıt talep etmek için üyelerle doğrudan bağlantı kuruyor. Umuyoruz ki, tüm bu süreçten, önemli konulara odaklanan, doğrudan parlamento üyeleri ile genç çiftçiler arasında geçen ancak kamuoyuna açılacak olan video mesajları çıkacak. Bu video mesajları aynı zamanda, politika araçlarını kullanarak bu zorlukların üstesinden nasıl ve neden gelineceği konularını aydınlatacak. CEJA'nın bu süreçle ilgili beklentisi, sorunlarla ilgili farkındalığı arttırmak, parlamento üyelerinin sorunlar konusunda proaktif davranmasını teşvik etmek, üyeler ve temsil ettikleri, örneğin Avrupalı genç çiftçiler arasında hakiki bir diyalog başlatmaktır.

Matteo Bartolini veya CEJA ile iletişime geçmek isterseniz, şu eposta adresine posta gönderebilirsiniz: allusers@ceja.eu

Şuraya gidin: Massey Ferguson Küresel Facebook sayfası
Şuraya gidin: CEJA Genç Çiftçiler Facebook sayfası