Genel Bakış

Bu fonksiyonların bir arada gruplanması veya otomatik hale getirilmesi, traktör ve uygulamadan en iyi sonucun alınmasını sağlar.
Sık seçilen fonksiyonları otomatik hale getirip operatörün görevine ve kullanılmakta olan uygulamaya odaklanmasına olanak tanıyan kullanımı kolay çözümler geliştirdik.

Kontroller, operatör düşünülerek tasarlanmıştır ve böylece belirli bir görevi gerçekleştirmek için gereken tüm işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir. Kılavuz sistemleri ve ve arazi yönetimi, hassasiyeti artırır ve atığı minimuma indirir. Böylece çalışma oranları artar ve uzun çalışma günleri daha zahmetsiz olduğundan, hem operatörün hem de makinenin verimliliği artar.